สังกัด :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE [ 4th NORTH REGION ]ยินดีต้อนรับ


เว็บไซต์ทางการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อาคารวิทยบริการและห้องสมุดพัฒนาโดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร