สังกัด :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE [ 4th NORTH REGION ]ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
พัฒนาโดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร